Programari / Software

Index

General

Programari lliure en educació

Office


Text Presentation ZUI presentation
Spread sheet Drawing Image Desktop publishing (DTP) Project Data Plotting Flowcharting Math Fax DB Finance E-mail Organiser Browser
Koffice
Calligra Suite (wp)
KWord
Words
KPresenter Stage
KSpread
Tables
Karbon14 Kontour Krayon Krita
KPlato/
Kugar
Plan
KChart Kivio Flow
KFormula KFax, KdeprintFax, (efax) Kexi
(Rekall)
- (KMail) KOrganizer / Aethera (Konqueror)
Gnome Office AbiWord Achtung
Gnumeric Sodipodi/
Skencil
Sketch
Eye of Gnome/
Gimp

MrProject Imendio Planner/
Toutdoux
Guppi Dia - Gfax Gnome-DB GnuCash Balsa/
Evolution
Evolution Galeon
Open-Office Writer
Impress
Calc Draw -
- - - Math - Base (*) - - - -
Star Office Writer Impress
Calc Draw Tools
Schedule - -

Base
Mail - Tools
Applixware Office
Microsoft Office Word Powerpoint
Excel Publisher

Project
Visio

Access Money Outlook Outlook Explorer
...

Jessyink (Inkscape based)
Prezi
Ahead

ASCIIFlow

Scribus OpenWorkbench (win)
GanttProject

3D

Accés remot / Remote access 

Administració / Administration

Antivirus 

Astronomia

Àudio / Audio

Bases de dades / Databases

Biblioteques / Libraries

CAD

CD/DVD-RW

Científic / Scientific

Comerç electrònic / E-commerce

Còpies de seguretat / Back-up

CORBA

Criptografia / Cryptography

Cross-platform

 Source code version control / Source Control Management (SCM)

Bug tracking 

Delphi / Kylix

Desenvolupament / Development

Dibuix vectorial / Vectorial drawing 

 • Inkscape (SVG)
  • Ús / Usage
   • Selecció / Selection
    • select objects at different depths: Alt + click (you may need to disable Alt+click behaviour in your desktop preferences)
    • select objects inside a group: Ctrl + click
   • 72 dpi
   • Jerarquia / Hierarchy
    • Edita > Editor XML...
  • Animació / Animation
  • Graella / Grid
   • Visualitza > Graella de la pàgina
   • Edita > Preferències > Interfície > Graelles
    • els canvis que s'hi facin segurament requereixen que es tanqui el document i es torni a obrir
  • Mides reals
   • Fitxer > Propietats del document
    • Pàgina
     • General
      • Mostra les unitats: mm
       • unitats mostrades al regle
       • unitat en el denominador de l'escala
      • Mida de la pàgina
       • A mida
        • Unitats: mm
       • Escala
        • Escala x: 1,00000 (unitats d'usuari / mm)
   • Edita > Editor XML
    • width, height: els valors estan indicats en unitats d'usuari. La correspondència amb valors reals la determinarà el valor de l'escala
    • els orígens són respecte el punt esquerre superior del viewBox (no les regles de l'Inkscape)
   • Fitxer SVG / SVG file
    • <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" baseProfile="tiny" x="0in" y="0in" width="0.42in" height="0.72in" version="1.2" viewBox="0 0 420 720" >
     ...
     </svg>
    • Escala x = 420 (user units) (from viewBox width) / 0.42in (from width) = 1000 user units / in
    • Llavors, tots els valors dels objectes svg estaran expressats en mil·lèsimes de polzada
  • Esquemes electrònics (la separació entre dos pins és 0,1in=100milli=2,54mm)
   • Fritzing templates
   • Visualitza / Graella de la pàgina (#)
   • Fitxer / Propietats del document
    • Pàgina
     • Mostra les unitats: in
     • Mida de la pàgina
      • A mida
       • Unitats: in
       • Amplada: ...
       • Alçada: ...
      • Escala
       • Escala x: 1000 Unitats d'usuari per in
        • els valors del elements svg seran en mil·lèsimes de polzada
     • Fons
      • Fons de tauler d'escacs
    • Graelles
     • Graella rectangular: Nova
      • Unitats de la graella: in
      • Espaiat X: 0,10000
      • Espaiat Y: 0,10000
 • Skencil
 • Sodipodi
 • svg-edit (web based)
 • Conversió / Conversion
 • gui autotrace potrace
  frontline x
  delineate x x
  inkscape
  x
 • Desktop publishing
  • Scribus

Dispositius mòbils / Wireless devices

Educació / Learning

Empresa / Enterprise

Enterprise Resource Planning - ERP

 • Programari / Software
  • OpenERP (wp)

Esport 

Fitxers / Files

Gestor de clients / Customer management

Gestor de finestres / Window managers

Gestor de fitxers / File managers

Gestor d'incidències / Issue tracking

 • Bugs
  • Comparison of issue-tracking systems (wp)
  • Bugzilla
  • Jira (wp)
  • Mantis
  • Trac
  • Redmine (also project manager) (wp)
  • ...
 • Help desk
  • Comparison of help desk issue tracking software (wp)
  • GLPI
  • ...

Gestor de parcs d'ordinadors / Cluster management

 • ...

Gestor de projectes / Project managers

Gestor de continguts / Content manager

GUI

Idees / Mind mapping

Imatges / Images

Impressió / Printing

Interfície d'usuari / User interface

Internet-WWW

Java

Jocs / Games

Localització / Local

Lletres / Fonts

Missatgeria instantània / Instant messaging

Multimèdia / Multimedia

Nombre màgic / Magic number

OCR (Optical character recognition)

Perl

Presentació / Presentation

Repositori de documents / Document repository

SAI / UPS

Salvapantalles / Screen savers

Seguretat / Security

Sincronització de fitxers / Files sync

Tcl/Tk

Telefonia i missatgeria / Telephony and messaging

Text

Utilitats / Utilities

Video

Visualització científica / Scientific Visualization

Xarxa / Network

http://www.francescpinyol.cat/programari.html
Darrera modificació: 25 de gener de 2020 / Last update: 25th January 2020

Valid HTML 4.01!

Cap a casa / Back home.