Programari / Software

Index

General

Programari lliure en educació

Office


Text Presentation ZUI presentation
Spread sheet Drawing Image Desktop publishing (DTP) Project Data Plotting Flowcharting Math Fax DB Finance E-mail Organiser Browser
Koffice
Calligra Suite (wp)
KWord
Words
KPresenter Stage
KSpread
Tables
Karbon14 Kontour Krayon Krita
KPlato/
Kugar
Plan
KChart Kivio Flow
KFormula KFax, KdeprintFax, (efax) Kexi
(Rekall)
- (KMail) KOrganizer / Aethera (Konqueror)
Gnome Office AbiWord Achtung
Gnumeric Sodipodi/
Skencil
Sketch
Eye of Gnome/
Gimp

MrProject Imendio Planner/
Toutdoux
Guppi Dia - Gfax Gnome-DB GnuCash Balsa/
Evolution
Evolution Galeon
Open-Office Writer
Impress
Calc Draw -
- - - Math - Base (*) - - - -
Star Office Writer Impress
Calc Draw Tools
Schedule - -

Base
Mail - Tools
Applixware Office
Microsoft Office Word Powerpoint
Excel Publisher

Project
Visio

Access Money Outlook Outlook Explorer
...

Jessyink (Inkscape based)
Prezi
Ahead

ASCIIFlow

Scribus OpenWorkbench (win)
GanttProject

3D

Accés remot / Remote access 

Administració / Administration

Antivirus 

Astronomia

Àudio / Audio

Bases de dades / Databases

Biblioteques / Libraries

CAD

CD/DVD-RW

Científic / Scientific

Comerç electrònic / E-commerce

Còpies de seguretat / Back-up

CORBA

Criptografia / Cryptography

Cross-platform

 Source code version control / Source Control Management (SCM)

Bug tracking 

Delphi / Kylix

Desenvolupament / Development

Dibuix vectorial / Vectorial drawing 

 • Gràfics / Graphics
 • Inkscape (SVG)
  • Tutorials
   • Ajuda / Tutorials
    • Inkscape: bàsic
     • desplaçament el document
      • Ctrl + fletxes
     • mou l'objecte
      • fletxes
     • escala l'objecte
      • tecles: <>
      • a dalt a la dreta: botó per a ampliar o no el gruix del contorn quan s'escala
     • gira l'objecte:
      • tecles: []
     • selecció d'un objecte per sota:
      • Alt + clic
     • selecció múltiple d'objectes:
      • Maj + clic
      • cinta de goma elàstica de selecció:
       • Maj + arrossega
     • agrupament
      • agrupa: Ctrl + G
      • desagrupa: Ctrl + U
      • selecció d'un objecte dins d'un grup, sense haver de desfer-lo
       • Ctrl + clic
     • diàlegs:
      • Maj + Ctrl + W: mostres de color
      • Maj + Ctrl + F: emplenat i contorn
     • duplica un objecte
      • Ctrl + D
     • alineació
      • ...
  • Unitats / Units
   • Units in Inkscape (wiki)
    • Inscape >0.91: 96 pixels/in (as in CSS)
    • Inkscape <=0.91: 90 pixels/in
    • Extensions -> Document
     • DPI 90 a 96
     • DPI 96 a 90
  • Ús / Usage
   • Selecció / Selection
    • select objects at different depths: Alt + click (you may need to disable Alt+click behaviour in your desktop preferences)
    • select objects inside a group: Ctrl + click
   • 72 dpi
   • Jerarquia / Hierarchy
    • Edita > Editor XML...
  • Animació / Animation
  • Graella / Grid
   • Visualitza > Graella de la pàgina
   • Edita > Preferències > Interfície > Graelles
    • els canvis que s'hi facin segurament requereixen que es tanqui el document i es torni a obrir
  • Mides reals
   • Fitxer > Propietats del document
    • Pàgina
     • General
      • Mostra les unitats: mm
       • unitats mostrades al regle
       • unitat en el denominador de l'escala
      • Mida de la pàgina
       • A mida
        • Unitats: mm
       • Escala
        • Escala x: 1,00000 (unitats d'usuari / mm)
   • Edita > Editor XML
    • width, height: els valors estan indicats en unitats d'usuari. La correspondència amb valors reals la determinarà el valor de l'escala
    • els orígens són respecte el punt esquerre superior del viewBox (no les regles de l'Inkscape)
   • Fitxer SVG / SVG file

    • unitat / units Propietats del document
     width (explicit units) A mida: Amplada
     height (explicit units) A mida: Alçada
     viewBox user units (implicit) Escala (user units/in)
     • Quadre de visualització (viewBox)
     • o bé Escala X / Escala Y, que calcularà automàticament els valors de viewBox
    • Exemple 1
     • <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" baseProfile="tiny" x="0in" y="0in" width="0.10in" height="0.159in" version="1.2" viewBox="0 0 2.54 4.05" >
      ...
      </svg>
     • Escala x = 2.54 (user units) (from viewBox width) / 0.10in (from width) = 25.4 user units / in
     • Llavors, tots els valors dels objectes svg estaran expressats en mil·límetres
    • Exemple 2
     • <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" baseProfile="tiny" x="0in" y="0in" width="0.42in" height="0.72in" version="1.2" viewBox="0 0 420 720" >
      ...
      </svg>
     • Escala x = 420 (user units) (from viewBox width) / 0.42in (from width) = 1000 user units / in
     • Llavors, tots els valors dels objectes svg estaran expressats en mil·lèsimes de polzada
  • Extensions
   • Instal·lació / Installation
    • put files on ~/.config/inkscape/extensions (value in Edita / Preferències / Sistema / Extensions de l'usuari)
   • Ús / Usage
    • ...
  • Transform
   • to remove transform in a group
    • ungroup
    • group
  • Polylines
   • used by Fritzing
   • edit polylines
    • convert to path:
    • edit
    • convert to polyline (not needed for Fritzing, as it also understand paths)
   • conversion to polylines
  • Esquemes electrònics (la separació entre dos pins és 0,1in=100milli=2,54mm)
 • Skencil
 • Sodipodi
 • svg-edit (web based)
 • Conversió / Conversion
 • gui autotrace potrace
  frontline x
  delineate x x
  inkscape
  x
 • Desktop publishing
  • Scribus

Dispositius mòbils / Wireless devices

Educació / Learning

Empresa / Enterprise

Enterprise Resource Planning - ERP

 • Programari / Software
  • OpenERP (wp)

Esport 

Fitxers / Files

Gestor de clients / Customer management

Gestor de finestres / Window managers

Gestor de fitxers / File managers

Gestor d'incidències / Issue tracking

 • Bugs
  • Comparison of issue-tracking systems (wp)
  • Bugzilla
  • Jira (wp)
  • Mantis
  • Trac
  • Redmine (also project manager) (wp)
  • ...
 • Help desk
  • Comparison of help desk issue tracking software (wp)
  • GLPI
  • ...

Gestor de parcs d'ordinadors / Cluster management

 • ...

Gestor de projectes / Project managers

Gestor de continguts / Content manager

GUI

Idees / Mind mapping

Imatges / Images

Impressió / Printing

Interfície d'usuari / User interface

Internet-WWW

Java

Jocs / Games

Localització / Local

Lletres / Fonts

Missatgeria instantània / Instant messaging

Multimèdia / Multimedia

Nombre màgic / Magic number

OCR (Optical character recognition)

Perl

Presentació / Presentation

Repositori de documents / Document repository

SAI / UPS

Salvapantalles / Screen savers

Seguretat / Security

Sincronització de fitxers / Files sync

Tcl/Tk

Telefonia i missatgeria / Telephony and messaging

Text

Utilitats / Utilities

Video

Visualització científica / Scientific Visualization

Xarxa / Network

http://www.francescpinyol.cat/programari.html
Darrera modificació: 8 de març de 2024 / Last update: 8th March 2024

Valid HTML 4.01!

Cap a casa / Back home.