Llengües / Languages

General

Català / Catalan

Anglès / English

Castellà / Spanish

Francès / French

Altres / Other

Diccionaris / Dictionaries

Internacionalització / Internationalization (i18n)

Localització / Localization (l10n)

Traducció / Translation

Cartes / Letters

  • ca
de
a
cos cos cos cos cos
cos cos cos cos cos
cos cos cos cos cos
cos cos.
data
  • es
de
fecha
a
cuerpo cuerpo cuerpo cuerpo
cuerpo cuerpo cuerpo cuerpo
cuerpo cuerpo cuerpo cuerpo
cuerpo cuerpo.
  • en
from
date
to
body body body body
body body body body
body body body body
body body.
  • fr
de
date
à
corps corps corps corps
corps corps corps corps
corps corps corps corps
corps corps.

http://www.francescpinyol.cat/llengues.html
Darrera modificació: 17 de juliol de 2017 / Last update: 17th July 2017

Valid HTML 4.0!

Cap a casa / Back home.