LaTeX

General

LyX sources

Other LaTeX editors

Trucs / Tips

 • Document
  • \documentclass[a4paper,10pt]{article}
  • \documentclass[9pt,oneside]{article}
 • Codificació de fitxers de text / Text file coding
  • UTF-8
   • \usepackage[utf8]{inputenc}
  • Latin-1
   • \usepackage[latin1]{inputenc}
 • Sense numeració de pàgina:
  • \pagestyle{empty}
 • Llengua / Language (servirà, entre altres coses, perquè posi «Figura» i no «Figure» al peu de les figures)
  • \usepackage[catalan]{babel}
 • Marges / Margins
  • \addtolength{\textwidth}{3cm}
   \addtolength{\hoffset}{-2.5cm}
   \addtolength{\voffset}{-3cm}
   \addtolength{\textheight}{4cm}

 • Euro
  • \usepackage{eurosym}

   10\euro

 • Errors:
  • Missing $ inserted
   • pot provenir dels accents. Comproveu la codificació del fitxer i que hi hagi només un \usepackage[xxx]{inputenc}.
 • Equacions
  • Amb numeració:
   • \begin{equation}
    ...
    \end{equation}
  • Sense numeració (dins del text):
   • $x=y$
  • Sense numeració (amsmath):
   • \usepackage{amsmath}

    \begin{equation*}
    ...
    \end{equation*}
   • \begin{eqnarray*}
    x=y \\
    y=z
    \end{eqnarray*}

  • Dins de "equation" no hi pot haver cap línia en blanc. Si hi és, donarà un error de tipus: "Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph"
  • Diverses equacions / Several equations:
   • \usepackage{amsmath}

    \begin{eqnarray*}
      x = 3 \\
      y = x/2 = 1,5
    \end{eqnarray*}
   • Alineades / Aligned (*)
    • \usepackage{amsmath}

     \begin{align*}
       x &= 3 \\
       y &= x/2 = 1,5
     \end{align*}
   • Centrades / Centred
    • \usepackage{amsmath}

     \begin{gather*}
       x = 3 \\
       y = x/2 = 1,5
     \end{align*}
  • Funció definida per parts:
   • ...
  • Funció definida per parts (amsmath)
   • \usepackage{amsmath}

    \begin{equation*}
      |x| =
      \begin{cases}
      -x & \text{if } x < 0,\\
      0 & \text{if } x = 0,\\
      x & \text{if } x > 0.
      \end{cases}
    \end{equation*}
  • Claus només al final:
   • \left.
    \begin{array}{r}
      z=x^2+y^2 \\
      6=x^2+y^2+z^2
    \end{array}
    \right\}

 • Figures:
  • \usepackage{graphicx} farà que els següents formats de figures siguin suportats:
   • compilació amb pdflatex: .pdf, .png, .jpg
   • compilació amb latex: .eps
  • es poden convertir amb:
   • EPS->PDF: epstopdf
   • PDF->EPS: pdftops; ps2epsi; eps2eps (pdf2ps crea un fitxer ps molt gros)
 • Capçalera / Header:
  • Creeu un fitxer odg de mides: 18,5 x 3,5 (capcalera.odg)
  • Afegiu-hi algun logotip EPS o bé un PDF
  • Exporteu-lo com a PDF: capcalera.pdf
  • Incloeu-lo al vostre tex:
   • \usepackage{graphicx}

    \begin{figure}
      \begin{center}
        \includegraphics[width=18.5cm]{capcalera.pdf}
      \end{center}
    \end{figure}
 • Capses / Boxes
  • Dins d'un text / Inside a text:
   • \framebox{contingut}
  • Paràgraf / Paragraph
   • \parbox[position]{width}{contingut}
  • Dins d'una equació / Inside an equation:
   • \begin{eqnarray*}
    x=2/4\\
    \boxed{
    x=1/2
    }
    \end{eqnarray*}

BibTeX

LaTeX binaries

LaTeX styles

LaTeX utilities

Darrera modificació: 9 de juny de 2016 / Last update: 9th June 2016

Cap a casa / Back home.