Ciències / Science

Index

General

Publicacions / Publications

Llistes i notícies

Genealogia

Biologia

Color / Colour

Caos / Chaos

TV

Meteo

Matemàtiques / Mathematics


Criptografia / Cryptography

Física / Physics

Química / Chemistry

Programari / Software

Calculadores / Calculators

Història / History

 • Persones / People

  dates i lloc bio matemàtiques física astronomia invents publicacions
  / Zeno
  • 490, Elea
  • 430

  • paradoxa de la dicotomia
  • Aquil·les i la tortuga
  • paradoxa de la fletxa
  Plató / Plato
  • 427 aC
  • 347 aC


  Aristòtil / Aristotle
  • 384 aC, Estagira
  • 322 aC, Eubea
  • deixeble de Plató


  • la Terra és el centre de l'univers


  Aristarc /
  • 310 aC, Samos
  • 230 aC  • el Sol és el centre de l'univers


  Euclides / Euclid
  • 300aC, Alexandria

  Arquimedes / Archimedes
  • 287 aC, Siracusa
  • 212 aC, Siracusa

  • aproximació de pi: entre 3+10/71 i 3+10/70
  • quadratura de la paràbola
   • 1+1/4+1/16+1/64+...= 4/3  • quadratura de la paràbola
  Claudi Ptolemeu / Ptolemy
  • 85, Ptolemais Hermiou
  • 165, Alexandria  • model geocèntric d'Aristòtil
  • moviment retrògrad dels planetes


  Nicolau Copèrnic /
  • 1473, Toruń
  • 1543, Formbork  • model heliocèntric: la Terra gira al voltant del Sol


  Tycho Brahe
  • 1546
  • 1601  • base de dades astronòmica


  Galileo Galilei
  • 1564, Pisa
  • 1642


  • pla inclinat per a mesurar temps de caiguda
  • pèndol

  • perfeccionament del telescopi

  Kepler, Johannes
  • 1571, Weil der Stadt
  • 1630, Ratisbona  • 1a llei: òrbites el·líptiques amb el Sol en un focus
  • 2a llei: àrees iguals en temps iguals
  • 3a llei: T^2 =k r^3


  Descartes, René
  • 1596, Le Haye
  • 1650, Estocolm
  • gran ego
  • rival amb Fermat
  • aplicació de l'àlgebra a la geometria: equacions per a descriure rectes i corbes
  • pla xy, coordenades
  Fermat, Pierre de
  • 1601,
  • 1665, Tolosa de Llenguadoc
  • jurista
  • matemàtic aficionat
  • rival amb Descartes
  • aplicació de l'àlgebra a la geometria
  • optimització
   • màxim sense trobar derivades: tangent
  • petit teorema
  • últim teorema
  • refracció de la llum (resolt com un problema d'optimització)  Huygens, Christiaan
  • 1629, L'Haia
  • 1695, L'Haia  • mecanisme del rellotge

  Newton, Isaac
  • 1642, Woolsthorpe-by-Colsterworth
  • 1727, Kensington

  Leibniz, Gottfried Wilhelm
  • 1646, Leipzig
  • 1716, Hannover


  Euler, Leonhard
  • 1707, Basilea
  • 1783, Sant Petersburg


  Gauss, Carl Friedrich
  • 1777, Braunschweig
  • 1855, Göttingen


  Skłodowska-Curie, Marie
  • 1867, Varsòvia
  • 1934, Sancellemoz


  Einstein, Albert
  • 1879, Ulm
  • 1955, Princeton


  Bohr, Niels
  • 1885, Copenhagen
  • 1962, Copenhagen


  Schrödinger, Erwin
  • 1887, Viena
  • 1961, Viena


  Heisenberg, Werner
  • 1901, Würzburg
  • 1976, Munic


http://www.francescpinyol.cat/ciencies.html
Darrera modificació: 13 de maig de 2023 / Last update: 13th May 2023

Valid HTML 4.0!

Cap a casa / Back home.