Visió per ordinador / Computer vision

General

Algorismes / Algorithms

Conferències / Conferences

Color / Colour

Càmeres / Cameras

Distribuïdors / Providers

Empreses / Companies


 Fotografia de camp de llum / Light field photography

Programari / Software

Serps / Snakes

Textures

http://www.francescpinyol.cat/visio.html
Darrera modificació: 31 de gener de 2015 / Last update: 31st January 2015

Cap a casa / Back home.