PDA (Personal Digital Assistant)

General

Palm OS

MS Windows CE

Linux

Programari / Software

http://www.francescpinyol.cat/pda.html
Darrera modificaciˇ: 11 de juny de 2009 / Last update: 11th June 2009

Cap a casa / Back home.