3D - OpenGL

Index

General

OpenGL

Mesa

Open Inventor

GLUT

Programari / Software

Desenvolupament / Development

Javascript

VRML

Impressió / Print


type format free examples comments
GLpr (dwnld) vector PS, -
It works with Inventor.
PS render vector PS × GLUT Not all the primitives are implemented.
GLP vector PS × Mesa
TGS (3D Master Suite) 2D vector PS -
Not for 3D scenes.
Iv2Ras bitmap PS, rgb ×
iv2ps bitmap PS ×

Ray-tracing, radiosity

Reconstrucció / Reconstruction

Mons virtuals / Virtual worlds

http://www.francescpinyol.cat/opengl.html
Primera versió: / First version:
Darrera modificació: 13 de març de 2021 / Last update: 13th March 2021

Cap a casa / Back home