Silicon Graphics (SGI)

General

Servidors de programari / Software Sites

Programari / Software

Maquinari / Hardware

Utilitats / Utilities

  • imatge CDROM image (sense muntar / not mounted)
    • dd if=/dev/hdd of=cd.raw bs=512
    • cdrecord -v dev=1,0,0 speed=8 cd.raw

PC-Indy

Linux 

Comercial / Commercial

News

Informació tècnica / Technical Info

Patches

http://www.francescpinyol.cat/sgi.html
Darrera modificació: 10 de març de 2006 / Last update: 10th March 2006

Valid HTML 4.0!

Cap a casa / Back home.