Curriculum Vitae


Nom
Francesc PINYOL i MARGALEF
Data de naixement
8 Agost 1969, Reus, Baix Camp
Sexe
Home

Educació

4/1993-10/1998 Tesi doctoral al Laboratoire de traitement des signaux (LTS) de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suïssa: "Three-dimensional Reconstruction of DNA Molecules from Stereoscopic Noisy Images". Spanish title: 4/2002. (RG)
9/1987-3/1993 Enginyeria de telecomunicació (especialitat comunicacions), ETSETB, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

Experiència

12/2013-
Autònom
7/2012-12/2013
Medialab Barcelona / dualStream, Barcelona
  • 2012-2013:
   • pràctiques TV Digital, Enginyeria
   • pràctiques Vídeo Digital, Enginyeria
   • teoria Matemàtiques, 2n Enginyeria (2n semestre)
3/2006-7/2012 Centre de Televisió Digital, Departament de Tecnologies Mèdia - DTM, Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona
 • Responsable científic de l'àrea de TV Digital.
 • Participació en projectes europeus del 6è programa marc:
  • SUIT (Scalable, ultra-fast and Interoperable Interactive television) (DVB-T, RTP streaming, SVC, WiMax, ...)
  • Portivity (Portable Interactivity) (MPEG Laser streaming, GPAC, C++, ...).
 • Participació en projectes nacionals i estatals:
 • Participació en projectes per a empreses:
  • transcodificador de vídeo (ffmpeg, Linux)
  • certificats digitals per a TDT (HbbTV, OpenSSL, ...)
  • remultiplexació DVB-SI (XML, C++, MS Visual, ...)
  • curs SVC
  • informes DVB
  • informes EBU
 • Partipació en l'organització d'ICME 2011 (International Conference on Multimedia and Expo)
 • Docència:
  • 2011-2012:
   • pràctiques Càlcul i Àlgebra, 1r Arquitectura
   • pràctiques Multimedia Communications, Màster en Creació, Disseny i Enginyeria Multimèdia (MCDEM)
  • 2010-2011:
   • pràctiques Càlcul i Àlgebra, 1r Arquitectura
   • pràctiques Multimedia Communications, Màster en Creació, Disseny i Enginyeria Multimèdia (MCDEM)
  • 2009-2010:
   • pràctiques de Matemàtiques, 2n Enginyeria
   • pràctiques Multimedia Communications (Màster en Creació, Disseny i Enginyeria Multimèdia (MCDEM)
  • 2008-2009:
   • teoria Càlcul, curs d'accés d'Arquitectura
12/2002-3/2006 Inspecta, Bellaterra - Cerdanyola del Vallès
 • Tècniques de classificació de taps de suro natural per a vi, segons el seu aspecte (formes i color), i aplicació a maquinària industrial.
 • Informe de viabilitat per a l'anàlisi i detecció del color en discos de suro per a taps de cava.
4/2000-5/2002 Department R+D. Intelligent Software Components (iSOCO). Sant Cugat del Vallès.
 • Aplicació WAP. Integració amb aplicacions Delphi existents. WML, Delphi, Java, Corba.
 • Elaboració de documentació sobre passarel·les WAP.
 • Aplicació de comerç electrònic (botiga WWW). Back-office de catalogació de productes en bases de dades. GUI i interacció amb bases de dades en Delphi.
 • Agregació de continguts personals obtinguts a través de WWW. Programació en Java (servlets) a nivell de protocol HTTP (SSL). Autenticació personal automàtica en llocs web. Recuperació d'informació continguda en codi HTML obtingut.
 • Prospecció de solucions tècniques i possibilitats de mercat per a aplicacions de televisió digital interactiva. Elaboració d'una presentació interna. Departament d'innovació.
 • Estudi de tècniques de simulació (especial atenció en les basades en multiagents i intel·ligència artificial) i programari dedicat, per a un projecte europeu sobre simulació de models de negoci per a la distribució digital de continguts multimèdia. Elaboració d'una presentació interna. Departament d'innovació.
11/1998-3/1999 Aplicació dels propis algorismes de detecció a la reconstrucció d'objectes filiformes. Laboratory for Computation and Visualization in Mathematics and Mechanics, EPFL, Lausana, Suïssa.
11/1998-3/1999 Responsable d'exercicis del curs de geometria analítica. Chaire de géometrie. Département de mathématiques. EPFL, Lausana, Suïssa.
4/1997-5/1997 Desenvolupament d'un demostrador del futur sistema "Teaching over WWW", Signal Processing Laboratory of EPFL, Lausana, Suïssa.
8/1996-10/1996 Desenvolupament d'una utilitat intranet per a la gestió d'absències personals, utilitzant CGI. Signal Processing Laboratory of EPFL, Lausana, Suïssa.
2/1996-10/1998 Web master at Signal Processing Laboratory of the EPFL, Lausana, Suïssa.
9/1992-3/1993 Treball de final de carrera al Departament d'electricité, Laboratoire de traitement des signaux (LTS), EPFL, Lausana, Suïssa: "Statistical modeling of hierarchical subband images by vector quantization and arithmetic coding".

Projectes

Formació

1/2015
"Eines i programari de reconeixement de textos manuscrits", CVC, Associació d'arxivers i gestors de documents de Catalunya, Barcelona (5h)
11/2002 "Consultoria acústica", Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, Barcelona. (12h)
10/2002 "Ràdio digital (DAB)", Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, Barcelona. (12h)
7/2002 "Infraestructures comunes de telecomunicació", Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, Barcelona. (12h)
3/2001-3/2002 "Programa d'especialització en xarxes i serveis de telecomunicació", Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, Barcelona. (136h)
9/2001 "El impulso de la televisión digital terrenal en España", Universitat Internacional Menéndez Pelayo, Barcelona (15h)
4/2001 "Televisión interactiva", Recoletos Conferencias y Formación, Madrid. (16h)
2/2000 "Infraestructures comunes de telecomunicació", Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, Barcelona. (12h)
4/1996 "Traitement des signaux et images", EPFL, Lausanne, Switzerland.
2/1996 "IRIX administration", EPFL, Lausanne, Switzerland.
3/1995-3/1996 "Communication Networks", post-graduate course in the Computer Science Departement of the EPFL, Lausanne, Switzerland.
7/1994 "EMBS-IEEE Biomedical Imaging", Ile de Berder, Brittany, France.
1/1994-12/1994 "Virtual Reality and Multimedia", post-graduate course in the Computer Science Departement of the EPFL, Lausanne, Switzerland.
10/1985-7/1987 "Computer Programming Course", Europe Company Corporation, Barcelona.

Associacions

IEEE No. 02627990
Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació No. 887

Informàtica

Plataformes Silicon Graphics, SUN, PC, Android, Macintosh.
Sistemes operatius UNIX (IRIX, Linux: administration), MS Windows, MacOS.
Llenguatges C, C++, bash scripts, Java, HTML, PHP3, CGI, OpenGL, Inventor, Pascal.
Bases de dades mySQL, MS Access.
Tractament de textos LibreOffice, OpenOffice, LaTeX, LyX, MS Word.
Altres Django, Apache HTTP server, OpenSSL, MS Excel, MS Powerpoint.

Idiomes

Català llengua materna.
Francès molt bo, oral i escrit.
Castellà molt bo, oral i escrit.
Anglès molt bo, oral i escrit.

Publicacions


Aficions

Fotografia, cinema, ciclisme de muntanya, àudio, llengües.

http://www.francescpinyol.cat/cv_ca.html
Darrera modificació: 12 de febrer de 2016


Cap a casa.