Ràdio / Radio

Índex

Emissores / Broadcasters

Botigues / Shops

Comercial / Commercial

Software Defined Radio

Ràdio híbrida / Hybrid radio

Tècnica / Technics

Espectre / Spectrum

.
ITU banda freqüències longitud d'ona subbanda freqüències ús
1 ELF 3-30 Hz2 SLF 30-300 Hz3 ULF 300-3000 Hz4 VLF 3-30 kHz5 LF 30-300 kHz


6 MF 300-3000 kHz

DRM: 150 kHz - 30 MHz
7 HF 3-30 MHz

SW: 2300-29900 KHz
8 VHF 30-300 MHz


(svg)
9 UHF 300-3000 MHz
IV 470-590 MHz (C21-C35) TV
V 590-862 MHz (C36-C69)

950-2150 MHz TV sat
10 SHF 3-30 GHz11 EHF 30-300 GHz12 THF 300-3000 GHzAntenes / Antennas

DCF77

http://www.francescpinyol.cat/radio.html
Darrera modificació: 26 de març de 2023 / Last update: 26th March 2023

Cap a casa / Back home.