Ràdio / Radio

Emissores / Broadcasters

Botigues / Shops

Comercial / Commercial

Programari / Software

Ràdio híbrida / Hybrid radio

Tècnica / Technics

http://www.francescpinyol.cat/radio.html
Darrera modificació: 4 de gener de 2020 / Last update: 4th January 2020

Cap a casa / Back home.