Ràdio / Radio

Índex

Espectre / Spectrum


ITU banda freqüència longitud d'ona subbanda freqüències assignades ús
1 ELF 3-30 Hz2 SLF 30-300 Hz3 ULF 300-3000 Hz4 VLF 3-30 kHz5 LF 30-300 kHz 10km ~ 1km

LW: 153~500kHz
6 MF 300-3000 kHz 1000m ~ 100m

MW: 531~1602Hz
DRM: 150 kHz - 30 MHz
7 HF 3-30 MHz 100m ~ 10m

SW: 2300-29900 KHz
CB: 27MHz
8 VHF 30-300 MHz 10m ~ 1m

FM: 64/87,5 ~ 108 MHz
(svg)
9 UHF 300-3000 MHz
IV 470-590 MHz (C21-C35)
V 590-862 MHz (C36-C69)

950-2150 MHz TV sat
10 SHF 3-30 GHz11 EHF 30-300 GHz12 THF 300-3000 GHzEmissores / Broadcasters

Botigues / Shops

Comercial / Commercial

Software Defined Radio

Ràdio híbrida / Hybrid radio

Tècnica / Technics

Antenes / Antennas

DCF77

Ràdio per Internet / Internet radio

http://www.francescpinyol.cat/radio.html
Darrera modificació: 28 d'abril de 2024 / Last update: 28th April 2024

Cap a casa / Back home.