WAP

General

(veure també Dispositius mňbils / General) / (see also Wireless devices / General)

Telecom

Dispositius mňbils / Wireless devices

i-Mode

WML

Continguts / Contents

Serveis / Services

Utilitats / Utilities

Capes / Layers

WWW WAP
HTML
JavaScript
Application: WAE
HTTP Session: WSP
Transaction: WTP
TLS - SSL Security: WTLS
TCP/IP
UDP/IP
Transport: WDP
GSM, CDMA...

Servidors i gateways / Servers & gateways

Desenvolupament / Development

Seguretat / Security

Operadores

Ports

  • Session service:
connectionless connection-oriented
non secure 9200
WSP
9201
WSP/WTP
secure 9202
WSP/WTLS
9203
WSP/WTP/WTLS

http://www.francescpinyol.cat/wap.html
Darrera modificació: 10 de juny de 2008 / Last update: 10th June 2008

Cap a casa / Back home.