Apple

General

Internet

Programari / Software

http://www.francescpinyol.cat/mac.html
Primera versió: / First version: 11.XI.1998
Darrera modificació: 11 d'abril de 2006 / Last update: 11th April 2006

Cap a casa / Back home.