Publicacions / Publications

Informātica / Computers

Moda / Fashion

Tecnologia / Technology

Fotografia / Photography

http://www.francescpinyol.cat/publicacions.html
Darrera modificaciķ: 8 d'octubre de 2002 / Last update: 8th October 2002

Cap a casa / Back home.