Senyalització de trens

Senyalització

...


BOE 171 de 2015, Disposición 8042, Llibre segon
Secció 2:
Senyals fixos fonamentals (FF)
FF1A
Via lliure
FF1A
Ordena: circular normalment si res no s'hi oposa.


FF2
Via lliure condicional
FF2
Ordena: no excedir la velocitat de 160 km/h en passar pel senyal següent, llevat que aquest últim ordeni via lliure.


FF3A,B,C
Anunci de precaució
FF3
Ordena: no excedir la velocitat de 30 km/h (senyal FF3A), o el que indiqui el nombre
de la pantalla (senyals FF3B i FF3C), al pas per les agulles situades a continuació
del senyal següent (a aquests efectes no es comptabilitzen els senyals de retrocés).


FF4
Preanunci de parada
FF4
Ordena: no excedir la velocitat en km/h que indiqui el nombre de la pantalla, en
passar pel senyal següent, llevat que aquest últim ordeni via lliure, via lliure
condicional o preanunci de parada.


FF5
Anunci de parada
FF5
Ordena: posar-se en condicions de parar davant de:
 a) el senyal següent
 b) el piquet de sortida de la via d'estacionament
 c) un final de via.


FF6
Anunci de parada immediata
FF6
Ordena: posar-se en condicions de parar davant de:
1) el senyal següent o
2) un final de via, situats a curta distància.


FF7A,B
Parada
FF7AB
Ordena: parar davant del senyal sense depassar-lo, amb l'excepció que indica el
punt següent.


FF7C,D Parada selectiva
FF7CD

FF7E,I
FF7EFF7I_2018-285

FF8
Depassament autoritzat
FF8


FF9
Moviment autoritzat
FF9


FF10
Pas a nivell protegit
FF10


FF11
Pas a nivell sense protecció
FF11


Senyals fixos indicadors (FI)
FI1

FI1
Amb el senyal FI1A: que l'itinerari està establert per la via directa.
Amb el senyal FI1B: que l'itinerari està establert per la via desviada.


FI2

FI2


FI3

FI3FI3_2018-285


FI4

fi4


FI5

fi5


FI6

fi6


FI7

fi7


FI8

fi8


FI9

fi9


FI10

fi10FI10


FI11

fi11


FI12

fi12


FI13

fi13


FI14

fi14


FI15

fi15_afi15_bfi15_cfi15_d


FI16

fi16_afi16_b


FI17

FI17AB_2018-285


Senyals fixos de velocitat màxima (FVM)
FVM1

fvm1FVM1CD_2018-285


FVM2
fvm2FVM2CD_2018-285


FVM3
fvm3FVM3B_2018-285


FVM4
fvm4
fvm_afvm_bfvm_c


Senyals fixos de limitació de velocitat màxima
FVL1

fvl1FVL1B_2018-285FVL2
fvl2FVL2CD_2018-285FVL3
fvl3FVL3CD_2018-285FVL4
fvl4FVL4B_2018-285

fvl_afvl_b


Señales portátiles

Señales de los trenes
Libro segundo
C4. Señales ferroviarias específicas de la sección internacional Figueras-Perpignan (p. 106)
...

SIB3

sib345...

SIM2

sim2


...

http://www.francescpinyol.cat/senyalitzacio_trens.html
Primera versió / First version: 9.V.2015
Darrera modificació: 29 de desembre de 2018 / Last update: 29th December 2018

Francesc Pinyol Margalef

Valid HTML 4.01!