Marxar de Suïssa

Abans de marxar de Suïssa

 • Per tenir dret a l'atur (emigrant retornat) després a Espanya cal un comprovant de l'oficina laboral espanyola:

  OFICINA LABORAL DE LAUSANNE
  Rue de St. Martin 26,
  Lausana
  021 323 88 49 (dl-dv: 8:00-15:00; ds: 8:00-12:00)

  Millor si aneu aquí abans de donar-vos de baixa la consolat; el paper que us donaran l'ha d'omplir el consolat i el servei de personal de l'EPFL.
  Ells també us informaran de com poder recuperar el percentatge que el banc es queda una vegada us ingressen "la Caisse de Pensions". Cal veure si surt més a compte deixar-los aquí i fer una simple transferència o declarar-los a Hisenda, que també es quedaran un percentatge.
  Hi haureu de tornar una setmana abans de marxar definitvament, amb els següents documents:
  • baixa consular
  • paper omplert per l'empresa on treballeu
  • passaport
 • Impostos (piliers):
  • l'AVS (assurance-vieillesse et survivants) (1er pilier) es recupera a l'hora de la jubilació de veritat. Cal conservar la targeta AVS per quan sigueu grans. Per a saber quant heu cotitzat (per a l'EPFL) podeu enviar una carta a:

   Caisse Suisse de Compensation
   Av. Edmond- Vaucher 18

   1211 Genève 28
   022 795 91 11

   Comproveu que aquesta adreça correspon a la vostra Caisse: busqueu a la guia telefònica el que correspon al número indicat en la vostra targeta AVS.
  • cal reclamar els diners de la Caisse de Pensions (2e pilier) (tardaran uns quants mesos a tornar-los; els ingressaran a un compte suís). Cal omplir els papers necessaris al servei de personal. S'ha d'insistir una mica si quinze dies abans de marxar no heu rebut cap notícia. Us demanaran de presentar un certificat del "Contrôle des habitants" (10FS).
  • 3e pilier (?)
  • l'impôt à la source (equivalent a les retencions) no es recupera :(
 • Passar pel consolat espanyol a Ginebra (Pestalozzi 7, dl-dv: 8:00-14:30, ds: 8:00-13:00, tel. 022 734 46 06) a demanar la baixa consular. Juntament amb l'inventari dels béns, servirà per a no pagar-ne l'IVA ni impostos de duanes.
  Aquest document us el demanaran:
  • la segona vegada que aneu a l'oficina laboral;
  • l'empresa de mudances.
 • Pis:
  • rescindir el contracte. L'agència us demanarà d'omplir el full "Départ" per a la Police des Etrangers.
  • els Services Industriels (electricitat i cable) ja saben que us en aneu perquè l'agència immobiliària els avisa. Us vindran a controlar el comptador l'últim dia.
  • anul·lar l'assegurança obligatòria (incendis);
  • anul·lar els impostos sobre recepció de TV i ràdio (Billag);
  • donar de baixa el telèfon:
   • Swisscom (Av. des Bergières 42, Lausana)
   • Sunrise
  • donar-se de baixa del proveïdor d'Internet.
 • Donar-se de baixa de l'assegurança de malaltia: s'ha de presentar un certificat del "Contrôle des habitants" (10FS).
 • Donar-se de baixa de les associacions: ACS, TCS ...
 • Informar la PTT del canvi d'adreça.
 • Cotxe:
  • reclamar la devolució de la part proporcional pagada per la vinyeta d'aparcament de l'EPFL;
  • reclamar la devolució de la part proporcional pagada per l'assegurança. Haurà d'estar pagada fins que no es tinguin les plaques espanyoles.
  • donar de baixa la matrícula (a la frontera mateixa);
 • Banc:
  • Anul·lar les ordres permanents.
  • Va bé deixar un compte bancari obert per la garantia del telèfon, la "Caisse de Pensions" ...
  • Anunciar el canvi d'adreça.
 • Targeta de crèdit:
  • Anunciar el canvi d'adreça.
 • Si teniu el doctorat, passar amb el títol pel castell de Lausana (Chancellerie d'Etat, Place du Château 4, 1005 LAUSANNE, tél. 021 316.40.40; dl-dv: 8:30-11:30, 13:30-16:30; a dalt de les escales de la plaça del castell, a mà esquerra, a dins del petit pati, porta de l'esquerra, al fons, oficina "Legalisations") a posar-hi el segell (apostille) de La Haya (Convention de La Haye). Val 27FS. Si no viviu a Lausana, també ho podeu fer a altres llocs.
 • Preparar la mudança. Per exemple: Mudanzas Molina (Sra. Isabel Albarez), al 021 626 15 17. Està bastant bé de preu (~100FS/m³ Suïssa-Catalunya) i molt flexibles. D'un pis normalet en poden sortir entre 8 i 15 m³.
  Us demanaran els documents següents:
  • baixa consular
  • fotocòpia del passaport
  • llista de béns
  També els haureu de pagar uns 100FS de despeses de duanes.
  Més informació a "Quan ja ets a casa".
 • Podeu trobar capses de cartó en aquests llocs:
  • en alguns supermercats (però les millors, les de plàtans, no us les donaran :( )
  • a Ikea (no són barates, però en tenen de moltes grandàries)
  • a la PTT (no gaire grans)
 • Fer les maletes.

Resum

Ordenació per lloc:
Lloc Presència/Carta Us demanen Us donen
Oficina Laboral 1 P - Full de sol·licitud de baixa consular

P - Full atur
Consolat P/C Full de sol·licitud de baixa consular, passaport Baixa consular
Police des étrangers P Permís, passaport, full "Départ" Certificats (a 10FS)
Service Personnel P Full atur Full atur signat

P Certificat policia d'estrangers Full de sol·licitud Caisse de Pensions
Oficina Laboral 2 P Baixa consular, Full atur signat, Fotocòpia del passaport ?

Ordenació per document:
Document Obtenció Omplert Lliurament Utilitat
Baixa consular Oficina Laboral 1 Consolat Oficina laboral 2 Atur a EspanyaEmpresa de trasllat Duanes
Certificat d'emigració Police des étrangers Police des étrangers Servei de personal Caisse de pensionsCaisse maladie Anul·lació de l'assegurança
Full "Départ" Agència immobiliària (Police des étrangers) L'interessat Agència immobiliària (Police des étrangers) Marxar !
Full atur Oficina laboral 1 Servei de personal Oficina Laboral 2 Atur a Espanya

Quan ja ets a casa

 • Havent treballat més de sis mesos a Suïssa i estant donat de baixa al consolat, es té dret a l'atur ("emigrant retornat"): un any i mig a uns 300 ¬ (50.000 PTA) mensuals, amb assegurança de malaltia inclosa. Cal passar per l'oficina de l'atur més propera a inscriure's abans de quinze dies des de la vostra arribada.
 • Si teniu el doctorat us podeu inscriure a la "Borsa de doctors" del Servei Català de Col·locació de la Generalitat de Catalunya.
 • Per a l'homologació del títol de doctor:
  • A Barcelona heu d'anar a l'Area de Alta Inspección de Educación (C. Bergara 12, 1r pis, Tel. 93 301 06 47 / Fax 93 318 41 77) (horari: dl-dv 9h-14h).
  • Amb els següents documents:
   • Títol original del doctorat amb el segell corresponent (veure més amunt).
   • Traducció jurada al castellà del títol (p.ex. Alpnet Interlingua, C. Còrsega 255 baixos, 08036 Barcelona, Tel 93 238 43 79, horari: dl-dv 9h-14h 16h-19h): 8125 PTA.
   • DNI.
   • Fotocòpia compulsada del títol universitari espanyol (compulsa a l'escola corresponent).
   • Un exemplar de la tesi.
   • Resum de la tesi en castellà (jo vaig fer un parell de pàgines).
  • Es queden el títol de doctor original i te'n donen una fotocòpia compulsada.
  • Un temps després em van demanar que els enviés una carta signada on declarés que a Suïssa no es feien cursos de doctorat (almenys fins el 1998 no se'n feien).
  • Al cap d'un any, aproximadament, us enviaran una carta dient que podeu passar a recuperar l'original del vostre títol suís a Madrid (!) (P. del Prado 28). Hi heu d'anar personalment, o algú altre (fins i tot un missatger) hi pot anar si té la corresponent autorització signada per vosaltres. No l'envien per correu tradicional (ni certificat). Cal sol·licitar prèviament una cita (citaprevia@educ.mec.es). Desenganyeu-vos: el títol estarà lleugerament rebregat :(
  • nou Al cap d'un any més us enviaran una carta (si tot va bé) dient que us han homologat el títol i podeu passar a buscar-lo! :) També s'hi ha d'anar personalment (cita prèvia) o bé signant una autorització per a què hi vagi algú altre (gràcies, Carlos!).
  • Temps total doncs per a obtenir l'homologació: 2 anys.
  • Altres adreces d'interès:
   • Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones
    Servicio de Homologaciones de Títulos Extranjeros Universitarios
    Paseo del Prado, 28 - 28014 Madrid
    Tel. 91 506 56 00 - Fax 91 506 57 06
    Horari (per a recuperar l'original, al cap d'un any): 9h-14h
   • Ministerio de Educación y Cultura
    Centro de Información y Atención al Ciudadano
    Sección de Información Educativa
    C/ Alcalá 36 - 28014 Madrid
    Tel. 91 521 55 11, 91 701 80 00 - Fax 91 521 37 75
 • Si teniu cotxe:
  • Per a recuperar el carnet de conduir espanyol (per a aquells que l'haguessin canviat pel suís), cal anar a la DGT amb la revisió mèdica passada, fotos, DNI i el carnet suís. Potser és necessari un certificat de traducció i equivalència (que us poden fer al RACC). A Barcelona el van demanar i a Tarragona no.
  • Si el teníeu matriculat a Suïssa, teniu quinze dies per anar a fer els tràmits per a l'obtenció de plaques espanyoles. Així ho podreu fer com a efecte personal i no haureu de pagar impostos de duanes.
 • Si heu contractat la mudança, el més probable és que us arribi uns dies (5-20) més tard que vosaltres. Heu de quedar ben entesos amb ells, perquè vénen amb un camió gran (perquè aprofiten el viatge per a d'altres mudances) i segons on visqueu (carrer estret) no hi podrà arribar.
 • Transferències bancàries:
  • Quan es fa una transferència dels diners del compte de Suïssa, cal omplir un formulari on es declara que els has guanyat treballant (per a més de 3.000 ¬ [500.000 PTA]).
  • És millor fer les transferències en francs suïssos. Quan arribin ja faran la conversió a euros.
  • nou En tractar-se de transferències internacionals, compteu que uns 17¤ de comissions es quedaran pel camí :(
  • Les transferències es poden fer des de Catalunya, enviant una carta al banc suís. També es pot fer utilitzant algun servei de telebanca.
 • És millor no passar per cap supermercat els primers mesos; tens el perill de tornar-te comprador compulsiu: és tot tan barat!

http://www.francescpinyol.cat/marxar.html
Primera versió: II.1999
Darrera modificació: 9 de juliol de 2010

Cap a casa / Back home.